ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРІВ ЗГОРТАННЯ КРОВІ

Замісна терапія факторами згортання крові сприяє зсіданню крові та запобігає ураженню суглобів, спричиненому кровотечами, у віддаленому періоді.

Таке лікування за міжнародними стандартами слід проводити у вигляді регулярних курсів з профілактичною метою у пацієнтів з важкою формою гемофілії або в режимі «на вимогу» при ознаках кровотеч у тих, хто має легший ступінь дефіциту фактора згортання.

Препарати факторів згортання вводяться внутрішньовенно в умовах клініки або, при можливості, вдома під контролем особи, яка має досвід внутрішньовенних маніпуляцій. Щойно препарат потрапить у кров, його дія почнеться негайно.

Концентрати факторів згортання є найпоширенішими лікарськими засобами для контролювання гемофілії. Їх виробляють із донорської крові (плазмові) або за допомогою генно-інженерних технологій (рекомбінантні).

Для виробництва концентратів фактора застосовується складне сучасне обладнання. Усі концентрати фактора проходять спеціальну обробку для видалення або інактивації гемоконтактних вірусів.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ШУНТУЮЧОЇ ДІЇ

Інгібіторна форма гемофілії має особливості в лікуванні. Зазвичай стандартні методи замісної терапії не працюють або недостатньо ефективні через наявність антитіл, які нівелюють активність фактору, що вводиться. У таких випадках можуть використовуватися так звані препарати «шунтуючої дії». Особливістю їхнього механізму дії є активація альтернативного ланцюга біохімічних реакцій, які в кінцевому результаті збільшують здатність крові до згортання без участі фактору, якого не вистачає в організмі пацієнта (найчастіше – VIII). Прикладами таких лікарських засобів є активований концентрат фактору VII і концентрат активованого протромбінового комплексу (КПК).

Ця група препаратів може використовуватися для контролю гемостазу у пацієнтів з інгібіторами.

Лікарські засоби є рекомбінантними факторами згортання: активований фактор VII (застосовується лише в режимі «на вимогу») та активований концентрат протромбінового комплексу (синоніми – антиінгібіторний коагулянтний комплекс, КПК), який є комбінацією факторів II, VII, IX та X. КПК може призначатися в режимі профілактики і «на вимогу».

Під час застосування препаратів «шунтуючої дії» концентрація інгібітора може зменшуватися, або ж він зникає, що в перспективі може дозволити перехід на стандартні замісні фактори.

Особливостями даної групи препаратів є можливість їх застосування при різних формах гемофілії – А і В.

Замісна терапія не-факторними агентами

Для лікування гемофілії А можуть застосовуватися інші біологічно активні препарати – моноклональні антитіла, які не мають структурної схожості з фактором VIII, проте здатні виконувати його функції в системі зсідання крові. Такі антитіла вводяться підшкірно і можуть вводитися через більші проміжки часу, порівняно із замісними факторами або препаратами шунтуючої дії.

Концентрати факторів згортання продовжують залишатися найпоширенішими лікарськими засобами для терапії гемофілії, проте наступне десятиліття, вірогідно, кардинально змінить підходи до лікування коагулопатій у зв’язку з бурхливим розвитком нових, не факторних засобів контролювання швидкості згортання крові.

Моноклональні антитіла принципово відрізняються від інших препаратів для лікування гемофілії А, тому що не є факторами згортання, а являють собою білкові молекули зі здатністю виконувати функцію природного фактору VIII.

Особливістю засобу є підшкірне введення, активність незалежно від наявності інгібітора фактору VIII та триваліший період напіввиведення, що дозволяє вводити його з більшими проміжками часу без втрати ефективності.

ІНДУКЦІЯ ІМУННОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Приблизно у чверті пацієнтів з тяжкою формою гемофілії з’являються інгібітори (антитіла до фактора згортання крові, що вводився) протягом життя. Ефективність стандартного замісного лікування у цих пацієнтів може бути недостатньою або відсутньою.

У світі поширена практика застосування в таких випадках режиму форсування дози фактору, до якого утворився інгібітор, – так звана «індукція імунної толерантності» (ІTI). Надзвичайне лікувальне навантаження на пацієнта, його висока вартість і не достатня ефективність обмежують застосування методу в рутинній практиці.

В Україні ITI-терапія майже не застосовується.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕННОЇ ТЕРАПІЇ

Вже в найближчі роки арсенал лікарських засобів має розширитися за рахунок широкого застосування терапевтичних антитіл, препаратів для генної терапії, які будуть здатні «виправляти помилку», спричинену мутацією гена, що кодує відповідний фактор згортання.

ЛІТЕРАТУРА

  1. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32744769/
  2. WFH – What is prophylaxis? http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1586.pdf
  3. WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012. Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf